skip to Main Content

Rapport: Röster från Tynnered

 

De boende i Tynnered trivs i sin stadsdel och i sina bostadsområden. Men man rör sig väldigt lokalt och hindras av de många fysiska barriärerna och otrygga platser. Det  visar en undersökning där 590 Tynneredsbor deltagit. 

Syftet med undersökningen är att inhämta kunskap från invånare som bor i området för att påverka stadsutvecklingen i Tynnered. Resultaten från dialogen skapar förutsättningar för att invånares upplevelser, erfarenheter, kunskaper och synpunkter tydligare ska synas i utvecklingen av Tynnered.

Undersökning togs fram och genomfördes i ett samarbete mellan Hyresgästföreningen, Socialförvaltningen Sydväst och Destination Tynnered under 2023.

Ta del av en kortversion här. 

Ta del av rapporten i sin helhet här. 

 

     

 

Dialogen med boende skapar en grundläggande förståelse och kommer att vara värdefull i det fortsatta arbetet med att utveckla Tynnered. Genom fortsatt samarbete med beslutsfattare strävar vi efter att uppnå positiva resultat och tillsammans hantera de utmaningar som Tynnered står inför.