skip to Main Content

#DestinationTynnered

En satsning för framtiden.

Satsningen ”Destination Tynnered” är ett unikt samarbete mellan Framtiden, Stena Fastigheter och Volvo Cars, tre aktörer som delar ett starkt samhällsengagemang och en lokal koppling till Tynnered.

Framtidens engagemang i Destination Tynnered är starkt kopplat till kommunstyrelsens ambition att ingen av Göteborgs stadsdelar ska finnas på polisens lista över särskilt utsatta områden 2025. Dotterbolagen Familjebostäder och Bostadsbolaget äger och förvaltar ett stort antal bostäder i området.

Stena Fastigheters engagemang i Destination Tynnered utgår från bolagets långsiktiga
satsningar på att utveckla hållbara och trygga kvarter och bidra till att stärka de städer man är verksam i. Stena Fastigheter äger och förvaltar ett stort antal bostäder i området och
satsningen innebär en intensifiering i arbetet med att skapa trygga och trivsamma kvarter.

För Volvo Cars är satsningen på social hållbarhet i Tynnered en del i det långsiktiga arbetet med kompetensförsörjning. Genom att hjälpa fler unga att klara skolan, ökar också antalet potentiellt anställningsbara unga människor i västra Göteborg.

Både polisens erfarenheter och den aktuella forskningen visar att utbildning och arbete är två av de viktigaste faktorerna för positiv samhällsutveckling. Verksamhetsplanen fokuserar därför på att stötta med insatser inom skola och fritid, samt att verka för att skapa en mängd sommarjobb och fasta arbetstillfällen för de boende i Tynnered.

Det långsiktiga målet är att Tynnered ska gå från att vara ett utsatt område, till ett område som präglas av framtidstro och entreprenörskap. Stora resurser kommer även att satsas på att utveckla Tynnered till en attraktiv destination som många lockas att besöka.