skip to Main Content

ORKA – Att långsiktigt bygga kapacitet för social hållbarhet

Destination Tynnered är i fokus i projektet ORKA, som finansieras av Vinnova.

Stena Fastigheter, Framtiden och Volvo Cars kommer att tillsammans med forskningsinstitutet RISE och Stiftelsen För Byggandets Managementfrågor (CMB) utveckla nya arbetssätt för att stödja socialt hållbar stadsutveckling i ett särskilt utsatt område. Arbetet sker i samverkan med hyresgäster, lokala näringsidkare, Göteborgs stad och civilsamhället. Projektet startade i november 2021 och pågår fram till oktober 2025.

Ett socialt hållbart samhälle måste ge alla människor förmågan att utveckla och leva ett gott och rikt liv. För att bryta negativa utvecklingsspiraler måste aktörer från näringsliv, offentlig sektor, akademi och civilsamhället etablerar samverkansstrukturer som snabbt och effektivt kan bemöta och hantera negativa utvecklingsprocesser och fånga upp goda idéer och initiativ som kan stärka socialt hållbara utvecklingsprocesser. Fastighetsbolag har en nyckelroll i detta arbete som tyvärr inte utnyttjas till fullo.

ORKA har fyra delar:

  • Kartläggning av ett bostadsområdes sociala styrkor och utmaningar
  • Genomförande av en forskningscirkel baserat på kartläggningen där vi tillsammans utvecklar nya lösningsinriktade arbetsmetoder för att bygga vidare på områdets styrkor
  • Löpande processledning och test av olika arbetsmetoder i praktiken
  • Skapandet av en lärandestruktur för att förvalta och sprida vidare erfarenheter och lärdomar från projektet för att kunna arbeta långsiktigt med dessa frågor.

En kunskapsgrupp för områdesutveckling är kopplad till projektet ORKA. Gruppens syfte är att stötta forskningsprojektet och styrgruppen genom ett aktivt lyssnade och delande av dina kunskaper och erfarenheter av utvecklingsarbete med stads- och fastighetsutveckling i utsatta stadsdelar. Kunskapsgruppen leds av CMB och RISE. Gruppen är öppen för nya medlemmar under hela 2022. Läs mer om hur du anmäler dig och kommande möten här.

Kontakter

Projektledare för ORKA
Magnus Johansson, senior forskare RISE
telefon 010-516 56 56, magnus.johansson@ri.se

Kunskapsgrupp för områdesutveckling
Joakim Forsemalm, CMB
joakim.forsemalm@cmb-chalmers.se

Destination Tynnered
Karin Jaxmark , karin.jaxmark@familjebostader.se, ­0722-01 48 20

Camilla Tjernberg, camilla.tjernberg@bostadsbolaget.se, ­0707-86 82 27

Sari Isberg, sari.isberg@stena.com, 010-167 50 60

Mia Larsson, mia.larsson@stena.com, 010-167 51 61

Annika Berntsson, annika.berntsson@familjebostader.se, 0730-33 33 89

Pontus Berger, ­pontus.berger@volvocars.com, ­0708-25 30 69