skip to Main Content

#DestinationTynnered

En satsning
för framtiden.

Mycket är på väg åt rätt håll i Tynnered. Om stadsdelen bara får lite draghjälp nu, så kan det bli precis hur bra som helst. Därför finns den här satsningen. Vi vill se till att den positiva utvecklingen håller i sig. Och vi tror att vi gör det bäst genom att bidra till det viktigaste – bättre skolresultat, fler fritidsaktiviteter och nya jobb. Vill du vara med och hjälpa till så är du hjärtligt välkommen. Vi behöver samla alla som tror på Tynnered.

Med gemensamma krafter kommer vi att lyckas.
Här ser ni de områden vi kommer att sätta in resurser. Vi ska satsa på de unga, och vi ska göra det ordentligt.

I Tynnered går över 1 400 elever i stadsdelens alla skolor. Det stora målet är att skolresultaten ska höjas upp till nivån för hela Göteborg, och vi kommer därför stötta med insatser i nära samarbete med skolorna.

Aktiviteter

 • Stöd till kvalitativ läxhjälp och läsfrämjande åtgärder.
 • Stöd till mentorskap och förebilder.
 • Hälsofrämjande insatser som till exempel frukost.

Tynnered har ett rikt föreningsliv och vi ska stötta med resurser och vara en katalysator för att ännu fler goda initiativ blir verklighet. Målet är att fler unga ska få en meningsfull fritid inom idrott och kultur.

Aktiviteter

 • Öppna prova-på-aktiviteter med Tynnereds föreningar.
 • Satsning på kultur med bland andra Dream Orchestra.
 • Öppna fritidsaktiviteter för unga och deras familjer.

Vi satsar stort på att skapa arbetstillfällen i Tynnered så att både unga och vuxna. Vi ska bidra till 1500 sommarjobb och 500 långsiktiga arbeten. Vi kommer också verka för fler lokala nya företag.

Aktiviteter

 • Vi stöttar med ”pluggjobb” där elever kan få möjlighet att läsa upp sina betyg.
 • Vi erbjuder över 300 sommarjobb per år till Tynnereds ungdomar.
 • Vi skapar möjligheter till att läsa upp sina gymnasiebetyg och få fast anställning på Volvo.
 • Vi erbjuder möjligheter till cv-skrivning och jobbmatchning i Hubben i Tynnered.

Det händer väldigt mycket i Tynnered just nu. Målet är en stadsdel som man trivs att bo i och som man gärna besöker.

Aktiviteter

 • Bidra till att utveckla mötesplatser, parker & torg.
 • Vi renoverar och bygger nya bostäder, äldreboenden mm.
 • Trygghetsvärdar för ökad social gemenskap.

Mötesplats för utveckling.

I centrala Tynnered öppnar vi nu lokalen ”Hubben i Tynnered”. Här blir det plats för dialog, för utbyte, för möten och samarbete. Välkommen!

Kontakta oss gärna!

Karin Jaxmark, ­karin.jaxmark@familjebostader.se, ­0722-01 48 20

Camilla Tjernberg, ­camilla.tjernberg@bostadsbolaget.se, ­0707-86 82 27

Sari Isberg, sari.isberg@stena.com, 010-167 50 60

Pontus Berger, ­­pontus.berger@volvocars.com, ­0708-25 30 69

Karin Jaxmark
karin.jaxmark@familjebostader.se
­0722-01 48 20

Camilla Tjernberg
camilla.tjernberg@bostadsbolaget.se
0707-86 82 27

Sari Isberg
sari.isberg@stena.com
010-167 50 60

Pontus Berger
Pontus.berger@volvocars.com
­0708-25 30 69