skip to Main Content

Sagodraken i Tynnered

En fantasifull mötesplats och test-arena

”Sagodraken målar med alla färgerna som finns. Den blandar dina drömmar, din längtan, allt du minns. Äventyret börjar i din egen fantasi. Och växer så det knakar till ett stort fyrverkeri. Så kom nu ska vi leka. Tills dagen går mot kväll. För draken vet och ser just dig. Du är speciell.”

Detta är berättelsen om Sagodraken i Tynnered, som står på Briljantgatan 21 i Tynnered. Sagodraken är en mötesplats där fantasin får flöda och läslusten uppmuntras. Det är en lekplats för barnen, de som bor i Tynnered och alla andra som vill besöka den.

Sagodraken berättar sagor – dygnet runt. I högtalare hörs Tina Mackics böcker om Sommarskuggan.

Välkommen hit för att leka, hänga och lyssna!

 

   

 

   

 

Varför har vi byggt en Sagodrake här?

Sagodraken i Tynnered har två delar. Den ena handlar om att skapa en fantasifull lekplats för barn som uppmuntrar till läsning, den andra om att se hur en temporär mötesplats kan påverka en plats som upplevs otrygg. Valet av plats har därför landat på en besöksparkering, intill en gångtunnel vid spårvagnshållplatsen Briljantgatan. Detta är en plats som upplevs som otrygg under vissa tider av dygnet.

Sagodraken är en test-arena där vi undersöker vad som händer när vi tar oss an en plats som upplevs otrygg och ger den liv. Hur kan vi med temporära åtgärder förändra en plats till det positiva? De lärdomar vi drar använder vi i det fortsatta arbetet med att förvandla otrygga platser till livfulla mötesplatser.

Sagodraken i Tynnered är en temporär lekplats som byggs med material anpassat efter detta. Lekplatsen är en så kallad lekotop, vilket innebär att den till största delen är byggt av stockar, stenar och andra obearbetade material. Stockarna och stenarna kommer från området vilket innebär att vi tar hand om material som redan finns tillgängliga.

Sagodraken i Tynnered utvecklas av Stena Fastigheter inom ramen för Destination Tynnered. Detta är en del i att utveckla Tynnered i en positiv riktning bland annat genom att skapa bättre förutsättningar för barnen och utveckla Tynnered till en attraktiv destination som många lockas att besöka. Destination Tynnered arbetar med att hitta fler platser att aktivera framöver, och därmed skapa många olika mötesplatser i området.